Warunki korzystania

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu vulcanvegascasinopoland.click oraz warunki świadczenia usług przez vulcanvegascasinopoland.click.

Poprzez korzystanie z serwisu vulcanvegascasinopoland.click, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin w całości. W przypadku niezgodności z jakimikolwiek postanowieniami Regulaminu, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z serwisu.

1. Definicje

W niniejszym Regulaminie stosuje się następujące definicje:

  • 1.1 Serwis - strona internetowa vulcanvegascasinopoland.click.
  • 1.2 Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu vulcanvegascasinopoland.click.
  • 1.3 Administrator - osoba fizyczna lub prawna zarządzająca serwisem vulcanvegascasinopoland.click.
  • 1.4 Usługa - funkcje i treści udostępniane przez serwis vulcanvegascasinopoland.click.

2. Warunki korzystania z serwisu

2.1 Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu vulcanvegascasinopoland.click zgodnie z prawem obowiązującym w jego kraju.

2.2 Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogą wpływać na prawidłowe funkcjonowanie serwisu vulcanvegascasinopoland.click.

2.3 Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zablokowania dostępu Użytkownika do serwisu vulcanvegascasinopoland.click w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu lub praw innych Użytkowników.

3. Ochrona danych osobowych

3.1 Administrator zapewnia ochronę danych osobowych Użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych.

  • 3.2 Ogólne zasady ochrony danych osobowych:
  • a) dane osobowe Użytkowników są przechowywane tylko przez niezbędny czas;
  • b) dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnione osoby;
  • c) Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

4. Prawa własności intelektualnej

4.1 Treści udostępniane przez serwis vulcanvegascasinopoland.click są chronione prawem autorskim i stanowią własność Administratora lub innych podmiotów.

  • 4.2 Użytkownik ma prawo do korzystania z treści udostępnianych przez serwis vulcanvegascasinopoland.click wyłącznie w zakresie dozwolonym przez Administratora.